Network Security - Firewall

Network Security - Firewall

add_shopping_cart  Buy now

No photo has been attached.

บนโลกอินเทอร์เน็ต มีข้อมูลมากมายมหาศาล รวมถึง Hacker ที่เกิดขึ้นนับไม่ถ้วนในแต่ละวัน ซึ่งทำหน้าที่เจาะและหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ ไม่เพียงองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่มีความเสี่ยง องค์กรขนาดเล็ก และผู้ใช้ทั่วไปก็มีความเสี่ยงมากเช่นกัน เพราะ องค์กรขนาดใหญ่ ส่วนมากจะมีระบบป้องกัน ที่แข็งแรงอยู่แล้ว แต่ถ้าองค์กรขนาดเล็ก หรือ ผู้ใช้ทั่วไป Hacker จะสามารถ Hack เอาข้อมูลของคุณไปได้ง่าย คุณสามารถใช้ Firewall เสมือนการสร้างกำแพงป้องกัน ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ จาก อันตรายบนอินเทอร์เน็ต ที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อเรามีการวางระบบ Firewall ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับการสร้างกำแพงให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา และเหลือประตูทางเข้าไว้เป็นทางผ่านของข้อมูลต่างๆจากเครือข่ายอื่น และตรงประตูนั้นจะมีหน่วยSecurityคอยรักษาการณ์อยู่คอยทำหน้าที่ตรวจสอบการเชื่อมต่อต่างๆให้เป็นไปตามกฏ โดย การทำงานของFirewall จะช่วยกรองข้อมูลว่า ข้อมูลชนิดนี้คือ ใคร (Source) ตัวข้อมูลต้องการจะไปที่ไหน (Destination) และข้อมูลนี้จะทำอะไร (Service/Port) แล้วนำมาเปรียบเทียบกับกฏต่างๆที่ทางผู้ใช้งาน (administrator) ได้กำหนดสิทธิไว้ หากไม่ตรงตามกฏข้อกำหนด ข้อมูลไม่ปลอดภัย หรือมีความเสี่ยงที่จะมาทำความเสียหายแก่ระบบ Firewall ก็จะทำหน้าที่กันไม่ให้ข้อมูลเข้าไปได้นั่นเอง Services - Firewall - รับวางระบบFirewall - บริการดูแลระบบFirewall - บริการตรวจเชค และซ่อมบำรุง Firewall - ติดตั้งระบบFirewall -แก้ไข และ กำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less