IBM QRadar

IBM QRadar

Tags IBM QRadar SIEM, IBM QRadar Security Intelligence Platform, IBM QRadar Log Manager, IBM Software 

add_shopping_cart  Buy now

No photo has been attached.

IBM QRadar Vulnerability Manager ช่วยลดภาระในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ด้วยการผนวกรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ไว้แบบ Single View ซึ่งจะสามารถจัดลำดับความสำคัญตามระดับความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทีมงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยจะสามารถมองเห็นผลลัพธ์จากโปรแกรมสแกนเครือข่าย อุปกรณ์เชื่อมต่อ ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันหลายๆ โปรแกรม ควบคู่ไปกับข้อมูลการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามล่าสุดจากทีมงาน X-Force และรายงานกรณีปัญหาจากฐานข้อมูลช่องโหว่ด้านความปลอดภัยแห่งชาติ (National Vulnerability Database) นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมสแกนที่ผ่านการรับรอง PCI ซึ่งสามารถกำหนดตารางเวลาให้ทำงานเป็นระยะๆ หรือเริ่มทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์บนเครือข่าย
QVM นับเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำสำหรับอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบไอที โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะช่วยลดช่องโหว่บนระบบเครือข่ายได้ถึงครึ่งหนึ่ง หรืออาจจะมากกว่านั้น ผู้ใช้จะเห็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังบนเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องวุ่นวายกับการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร่วมกันหลายๆ ตัว จนอาจทำให้ข้อมูลตกหล่นสูญหาย

IBM Qradar


Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less