การวิเคราะห์ความปลอดภัยที่ชาญฉลาดเพื่อทำความเข้าใจกับภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดของคุณ
News

By Jeje - 26/06/2020

รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ ระบุถึงภัยคุกคามที่รวดเร็วและลดปริมาณการเเจ้งเตือน
- มองเห็นทุกสิ่ง
 มองเห็นทุกสิ่งที่ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลองค์กรทั่วทั้งองค์กรและบนคลาวด์จากจอมอนิเตอร์เพียงจอเดียว

- ความฉลาดอัติโนมัติ
 ตรวจจับภัยคุกคามที่รู้จักและไม่รู้จักไปไกลกว่าการแจ้งเตือนของแต่ละบุคคลเพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและใช้ AI เพื่อเร่งการทำงานเร็วขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์

- กลายเป็นเชิงรุก
 ข้อเสนอแนะแบบวงปิดเพื่อปรับปรุงการตรวจจับอย่างต่อเนื่องและประหยัดเวลาจากความฉลาดด้านความปลอดภัยอัตโนมัติเพื่อค้นหาการคุกคามในเชิงรุกและการทำงานแบบการอัตโนมัติ

*เกิดการรั่วไหล เเล้วคุณจะตอบอย่างไร*
 ด้วย IBM QRadar® คุณสามารถรับรู้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมการตรวจจับและจัดลำดับความสำคัญของภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วรยังได้รับข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงการตรวจจับอย่างต่อเนื่อง

QRADAR


Jeje

เป็นผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีไอที และ Opensource เช่น Linux OS, CentOS, Zimbra, Zental

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less