การอัปเดตการสนับสนุน HCL Domino
News

By Jeje - 08/02/2021

HCL Digital Solutions ขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อกำหนดในการเสนอการสมัครสมาชิก Support สำหรับโปรแกรม HCL Domino ต่างๆ บล็อกนี้ครอบคลุมกรณีดังกล่าวสองกรณีที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุบางส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต

โดยเฉพาะ HCL Digital Solutions ไม่อนุญาต:
1. การต่ออายุบางส่วนของโปรแกรม HCL Domino ภายใต้ใบอนุญาตแบบไม่หมดอายุ (“ ถาวร”) กล่าวคือผู้รับอนุญาตไม่สามารถต่ออายุในปริมาณที่น้อยกว่าปริมาณที่มีสิทธิ์เพื่อขอรับการสนับสนุน 2. การต่ออายุสิทธิ์การใช้งานแบบไคลเอ็นต์เท่านั้นหรือเฉพาะเซิร์ฟเวอร์แยกต่างหากซึ่งจำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงและต้องอยู่ใน Support สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

ข้อกำหนดสำหรับ HCL Domino Programs ที่สามารถสมัคร Support (1) สำหรับ Perpetual Licenses เกินกว่า 12 เดือนเริ่มต้นมีดังนี้:
1. รวมทุกอย่างต่อสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ (เช่นสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในสิทธิ์การใช้งานต่อผู้ใช้
 - HCL Domino Complete Collaboration Business Edition (CCB/CCX)  - HCL Domino Volt User
 - HCL CEO Communications User
 - HCL Collaboration Express User
 - HCL Messaging Express User

ในการรับการสนับสนุนสำหรับโปรแกรมใด ๆ ข้างต้นผู้ใช้แต่ละคนต้องอยู่ภายใต้การสนับสนุน ผู้รับอนุญาตไม่สามารถมีผู้ใช้บางรายในการสนับสนุนและบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่มีซึ่งขัดขวางการต่ออายุการสนับสนุนบางส่วนของสิทธิ์ใช้งานถาวรต่อผู้ใช้

2. สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์แบบสแตนด์อโลน
 - HCL Domino Utility Processor Value Unit (“PVU”)
 - HCL Domino Utility Express Processor Value Unit (“PVU”)

หากต้องการรับการสนับสนุนสำหรับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเหล่านี้ PVU ทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์จะต้องอยู่ภายใต้การสนับสนุน สิ่งนี้ไม่รวมการต่ออายุ Support บางส่วนของสิทธิ์การใช้งาน Perpetual Utility Server และ Utility Server Express

3. สิทธิ์การใช้งานไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์
 - HCL Domino Enterprise Client Access
 - HCL Domino Enterprise Processor Value Unit (“PVU”)

ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลใบอนุญาต (LI) แต่ละส่วนเหล่านี้พึ่งพาซึ่งกันและกันและรวมกันเป็นหนึ่งโปรแกรมเชิงตรรกะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HCL Domino Enterprise Server License Information กำหนดสิทธิ์การใช้งานไคลเอนต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิผลใด ๆ (สำหรับเวอร์ชันในตลาดทั้งหมด)

จากสิทธิ์การใช้งาน HCL Domino Enterprise Server V10.0.1:

“ การใช้โปรแกรมด้วยวิธีใดก็ตามของ Authenticated Access จำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงไคลเอ็นต์ HCL Domino Enterprise หรือการสมัครสมาชิก HCL SmartCloud Notes หรือ HCL Connections Cloud S1”

นอกจากนี้การอัปเดตการสนับสนุน Domino v9.0.x และ Domino v10.0.x ล่าสุด [KB0085697] จะจัดทำเอกสารบรรจุภัณฑ์และการพึ่งพาการสนับสนุนสำหรับ HCL Domino Enterprise Client และฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นโปรแกรมเดียวเหตุใดจึงไม่สามารถแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากมุมมองการสนับสนุนได้ .

การเข้าถึงไคลเอ็นต์ HCL Domino Enterprise เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งาน HCL Domino Enterprise PVU อย่างมีประสิทธิผลดังนั้นทั้งสองจึงต้องอยู่ในการสนับสนุนเพื่อให้ได้สิทธิ์ Perpetual ครบตามปริมาณสำหรับแต่ละรายการนั่นคือไม่มีการต่ออายุบางส่วน

4. สิทธิ์การใช้งานไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์สำหรับการรับส่งข้อความเท่านั้น
 - การเข้าถึงไคลเอ็นต์ HCL Domino Messaging
 - หน่วยค่าตัวประมวลผลการรับส่งข้อความ HCL Domino และ / หรือหน่วยค่าตัวประมวลผล HCL Domino Enterprise
เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งานไคลเอนต์และบริการอื่น ๆ แต่ละส่วนเหล่านี้จะพึ่งพาซึ่งกันและกันและรวมกันเป็นหนึ่งโปรแกรมเชิงตรรกะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HCL Domino Messaging Server License Information กำหนดสิทธิ์การใช้งานไคลเอนต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิผลใด ๆ (สำหรับเวอร์ชันในตลาดทั้งหมด)
จากสิทธิ์การใช้งาน HCL Domino Messaging Server V10.0.1:

“ ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงไคลเอ็นต์ HCL Domino Messaging หรือการเข้าถึงไคลเอ็นต์ HCL Domino Enterprise”

การเข้าถึงไคลเอ็นต์ HCL Domino Messaging เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งาน HCL Domino Messaging PVU อย่างมีประสิทธิผลดังนั้นทั้งคู่จึงต้องอยู่ใน Support เพื่อให้ได้สิทธิ์ Perpetual ครบตามปริมาณสำหรับแต่ละรายการกล่าวคือไม่มีการต่ออายุบางส่วน

กฎทั่วไปสำหรับการต่ออายุ
 - หากคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ใช้งานถาวรและการสมัครสมาชิก Support ที่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณสามารถต่ออายุ Support AS-IS ตามกฎข้างต้นได้
 - หากองค์กร (เช่นผู้รับอนุญาต) ต้องการลดจำนวนผู้ใช้ที่ได้รับการสนับสนุนอาจทำเช่นนั้นได้หากยกเลิกสิทธิ์การใช้งานแบบถาวรสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าว อย่างไรก็ตามสิทธิ์ที่เหลือจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่จากฝ่ายสนับสนุน
 - ในทางกลับกันเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้สิทธิ์การใช้งานการเข้าถึงไคลเอ็นต์แบบถาวรและ / หรือความสามารถของสิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ PVU สำหรับการสมัครสมาชิก Support ที่เป็นไปตามข้อกำหนดในปัจจุบัน HCL Digital Solutions ขอให้คุณย้ายไปใช้รูปแบบการให้สิทธิ์การใช้งาน CCB / CCX เพื่อลดความซับซ้อนของการต่ออายุและการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณอย่างมาก เพื่อเพิ่มคุณค่าของใบอนุญาต
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศนี้หรือมีคำถามเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ HCL หรือพันธมิตรทางธุรกิจ HCL ของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ - คำชี้แจงของ HCL เกี่ยวกับแผนทิศทางและเจตนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของ HCL แต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในอนาคตที่เป็นไปได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปทิศทางผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปของเราและไม่ควรใช้ในการตัดสินใจซื้อ ข้อมูลที่กล่าวถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในอนาคตที่มีศักยภาพไม่ใช่ข้อผูกมัดสัญญาหรือข้อผูกมัดทางกฎหมายในการส่งมอบวัสดุรหัสหรือฟังก์ชันการทำงานใด ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในอนาคตที่เป็นไปได้อาจไม่รวมอยู่ในสัญญาใด ๆ การพัฒนาการเปิดตัวและระยะเวลาของคุณสมบัติหรือฟังก์ชันในอนาคตที่อธิบายไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรายังคงอยู่ในดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการวัดและการคาดการณ์โดยใช้มาตรฐาน HCL ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม ปริมาณงานจริงหรือประสิทธิภาพที่ผู้ใช้จะได้สัมผัสจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงข้อควรพิจารณาเช่นจำนวนการเขียนโปรแกรมหลายโปรแกรมในสตรีมงานของผู้ใช้การกำหนดค่า I / O การกำหนดค่าพื้นที่เก็บข้อมูลและปริมาณงานที่ประมวลผล ดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ใช้แต่ละรายจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกับที่ระบุไว้ที่นี่


ที่มา : https://blog.hcltechsw.com/domino/hcl-domino-support-update/

Jeje

เป็นผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีไอที และ Opensource เช่น Linux OS, CentOS, Zimbra, Zental

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less