Lotus Notes โลตัสโน๊ตส์คืออะไร ไม่ใช่แค่อีเมล์ โลตัสโน๊ตส์เป็นมากกว่าอีเมล์ ปัจจุบัน IBM ได้เปลี่ยนชื่อไปเป็น IBM Notes
News

By 9notes - 01/02/2018

Lotus Notes เป็นไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งช่วยในการบริหารจัดการงานธุรกิจภายในองค์กรต่าง ๆ ซอฟต์แวร์ได้พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มซอฟต์แวร์ไอบีเอ็ม ซึ่งไอบีเอ็มได้ให้คำจำกัดความของซอฟต์แวร์นี้ว่า เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการรับส่งอีเมล์, เก็บบันทึกผู้ติดต่อ, ตารางนัดหมายปฏิทิน, บันทึกงานและมอบหมายงาน, แชท และงานต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับ Lotus Domino Server (เป็นผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ IBM Lotus Software)

Lotus Notes เป็นซอฟต์แวร์รับส่งอีเมล์ พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ บน Domino Server อาทิเช่น Mail, Calendar, Contacts, To Do, Resource Reservations และแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ อีกมากมาย Lotus Notes ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถให้ความรวดเร็วและสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานอีกด้วย

ในปัจจุบันนี้ Lotus Notes ได้พัฒนาไปถึงเวอร์ชั่น 8.5.1 แล้ว ซึ่งมีแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ มากมายที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้ทำงานร่วมกันได้รวดเร็วขึ้น โดยแอปพลิเคชั่นสำคัญของ Lotus Notes 8.5 ประกอบไปด้วยดังนี้
1. Mail เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการรับ-ส่งจดหมาย และสามารถการบริหารจัดการ Mail ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
2. Calendar ปฏิทินที่แสดงข้อมูลการนัดหมาย โดยผู้ใช้สามารถสร้างการนัดหมาย การจดบันทึกเพื่อเตือนความจำ บันทึกเหตุการณ์ หรือนัดประชุม โดยสามารถนำ iCal หรือ Google Calendar มาแสดงภายใน Notes Calendar ได้อีกด้วย
3. Contacts ผู้ใช้สามารถใช้งาน Contacts เพื่อบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและกลุ่มคนที่เราต้องการติดต่อ (คล้ายกับการเก็บนามบัตรบุคคลลงคอมพิวเตอร์) ในเวอร์ชั่นนี้ สามารถค้นหาที่อยู่และผู้ติดต่อได้ง่ายมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถส่ง vCard ในรูปแบบของนามบัตรให้กับบุคคลอื่น ๆ ได้
4. To Do เสมือนการบันทึกการทำงานต่าง ๆ และกำหนดการเสร็จสิ้นของงานที่ต้องดำเนินการ เพื่อที่จะใช้สำหรับการควบคุมหรือติดตามงานว่าเราได้ดำเนินการงานใดเสร็จไปแล้วบ้าง
5. Notebook ซึ่งช่วยในการบันทึกวารสารส่วนตัวได้อย่างลงตัวมากที่สุด การทำงานคล้ายกับการบันทึก Mail, Calendar, Contact และ To Do เราสามารถที่จะ Forward ไปที่อีเมล์ได้
6. แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่อยู่ใน Database อาทิเช่น TeamRoom, Resource Reservations เป็นต้น

Lotus Notes สามารถทำงานได้หลายหลายแพลตฟอร์ม อย่างเช่น Windows, Linux และ Macintosh เพราะ Lotus Notes สนับสนุนระบบปฏิบัติการเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานได้มีทางเลือกมากขึ้น ในการใช้ Lotus Notes ร่วมกับเพื่อนร่วมงานธุรกิจคนอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น
ในอนาคต Lotus Notes จะมีการพัฒนาระบบและสรรค์สร้างแอปพลิเคชั่นขึ้นมาใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ Lotus Notes ได้ถูกเรียกว่าเป็น Application on Demand ซอฟต์แวร์นี้จะอยู่บนความต้องการของคุณเอง ถ้าหากคุณคิดจะใช้ Lotus Notes ในด้านใด ก็จะเป็นไปตามความต้องการของคุณ
Lotus Notes 9 จะเริ่มเข้าสู่การทำงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า ซึ่งเวอร์ชั่นใหม่นี้จะมาในอีกไม่นานนี้ คาดว่าคงประมาณปีหน้า ผู้ใช้งานคงจะได้ใช้งานกัน

Lotus Domino ทำหน้าที่เป็น Server คอยรองรับการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ บน Notes Client และงานภายในได้อย่างครบถ้วนแทบทุก ๆ ด้าน Lotus Domino จะคอยจัดเก็บข้อมูลและคอยเปิด Services การทำงานต่าง ๆ ในระหว่างที่ผู้ใช้กำลังใช้งาน Lotus Notes อยู่ นอกจากนี้ Lotus Domino สามารถทำหน้าที่เป็น Application Server เพื่อใช้งานแอปพลิเคชั่นบน Lotus Notes หรือเป็น Web Server ได้ พร้อมทั้งยังมีระบบฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นในรูปแบบ NSF อีกด้วย นับตั้งแต่ที่ Lotus Notes R7 ได้ปล่อยออกมา ทำให้ Domino Server สามารถใช้ระบบ IBM DB2 (ระบบควบคุมและจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูล) เพื่อเป็นฐานข้อมูลส่วนหลังได้

        Lotus Domino Server ให้บริการ Services ต่าง ๆ ได้หลากหลาย โดยมีหน้าที่หลักประกอบไปด้วยดังนี้
        - Email Server (สนับสนุนการใช้งาน Lotus Notes เพื่อรับส่งอีเมล์ โดยใช้ POP3, IMAP, Web Browser และ Outlook Client อีกทั้งสามารถส่งอีเมล์ผ่าน SMTP ได้)
        - Application Server (ใช้โปรแกรมต่าง ๆ บน Lotus Notes Client )
        - Web Server (ข้อมูลบน Lotus Notes สามารถแสดงผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้)
        - Database Server (ทำหน้าที่จัดเก็บพื้นที่การใช้งาน Lotus Notes)
        - Directory Server (LDAP)

        นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาใน Lotus Domino Server ดังต่อไปนี้
        - Data Integration (LEI) ไว้ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบ IBM Notes กับระบบงานอื่น ๆ ได้เกือบทุกระบบโดยที่ไม่จำเป็นต้องเขียนโค๊ต
        - Instant Messaging และ Web Conferencing (IBM Sametime) สำหรับเป็น Instant Messaging หรือ Chat ในองค์กรหรือทำประชุม Online (Web Conference)
        - Mobile "Push" Synchronization ผ่านอุปกรณ์มือถือ Mail, Calendar, Contacts, Tasks (Lotus Notes Traveler)
        - IBM Connections เป็น Knowledge Management (KM) เป็น Social Software หรือเป็น Software สำหรับเก็บข้อมูลองค์ความรู้ขององค์กรสมัยใหม่ในยุคนี้

        ปัจจุบัน Lotus Domino 8.5.1 ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์ที่จะเข้ามาช่วยลดการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยฟีเจอร์ใหม่นี้ จะเป็นกุญแจที่จะไขประตูพาราไปสู่ทางออกของธุรกิจท่านได้ในวันนี้
        - DAOS (Domino Attachments and Object Service) ที่จะช่วยเข้ามาบีบอัดไฟล์ฐานข้อมูล ซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่ดิสก์ได้มากถึง 40-60% เพื่อที่จะลดการใช้พลักงานของดิสก์ และประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน Hardware ได้มากทีเดียว
        - DCT (Domino Configuration Tuner) ลดการทำงานของผู้ดูแลระบบ DCT จะช่วยสแกนหาปัญหาและข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
        - ID Vault and Notes Shared Login ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ Reset รหัสผ่านได้ด้วยตัวเอง และช่วยซิงค์รหัส

9notes

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพพิลเคชั่นและอบรมระบบ IBM Notes มากว่า 15 ปี และยังเป็น Community Founder www.9notes.net

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less