MTC Wireless แชร์หน้าจอห้องประชุมง่าย เเค่ เชื่อมต่อ - กด - เเชร์
News

By Jeje - 18/01/2021

MTC Wireless Dongle เป็นอุปกรณ์ ที่เหมาะแก่การเเชร์หน้าจอในการพรีเซนต์งาน ๆ เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้งานได้ง่าย สามารถใช้งานงานผ่าน Internet และ Hardware รองรับหน้าจอสูงสุด ที่ 4 หน้าจอพร้อมกัน และรองรับการเชิ่อมต่อพร้อมกันได้ถึง 16 เครื่อง จะสามารถ

MTC1


จุดเด่น - รองรับหน้าจอที่เเชร์ได้สูงสุด 4 จอ และรองรับการเชื่อมต่อ 16 User - เชื่อมต่อได้ด้วย ฮาร์ดเเวร์หรือซอฟต์เเวร์
MTC2


ใช้ได้ทั้ง Network ภายใน และภายนอก
MTC3


ใช้ได้ทั้งบุคคลภายในและผู้มาติดต่อ โดยไม่กระทบต่อเน็ตเวิร์คภายในองค์กร
MTC4


Jeje

เป็นผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีไอที และ Opensource เช่น Linux OS, CentOS, Zimbra, Zental

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less