ข้อดีมากมายของ IBM Connections ที่เป็นมากกว่า File sharing
News

By Jeje - 20/02/2018

ข้อดีมากมายของ IBM Connections ที่เป็นมากกว่า File sharing มีดังนี้
 1. ฟรี สำหรับ IBM Connections Entry ที่มาพร้อมกับไลเซนต์ไอบีเอ็นโน๊ตส์ (IBM Notes)
 2. ทำให้ข้อมูลที่เก็บมีความน่าเชื่อถือเพราะเป็น Single source of truth เพราะข้อมูลที่เก็บบันทึกเวลามีการแก้ไขจะเก็บให้เห็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอดังนั้นเวลาเอาไฟล์ไปใช้งานจะทำให้ใช้งานไฟล์ได้ไม่ผิดพลาดและเป็นข้อมูลที่ล่าสุดจริง ๆ
 3. การแก้ไขไฟล์ทำได้ง่ายมากเนื่องจากมีปลั๊กอิน IBM Connections Plug-in ที่ Integrate กับ Microsoft Office ทำให้เมือทำการแก้ไขแล้วบันทึกรายการจะถูกส่งมาเก็บที่ IBM Connections ให้อัตโนมัติ
 4. ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานเนื่องจาก IBM Connections เวลาส่งไฟล์จะส่งในลักษณะของลิงค์ที่ติดต่อไปยัง Server IBM Connections ทำให้ประหยัดพื้นที่ในเมลแล้วไฟล์ไม่มีสำเนาไฟล์แนบในเมลหลายชุด ลดพื้นทีหรือประหยัดพื้นที่ก็ช่วยลดโลกร้อนไปด้วยอีกทางหนึ่ง
 5. เป็น KM Website (Knowledge Management) ปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเหมือน Social Web ทั่ว ๆ ไปทำให้การใช้งานง่ายเพราะไม่จำเป็นต้องรียนรู้อะไรมากคนที่ใช้งาน Facebook ก็สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากเพราะคุ้นเคยกับโปรแกรมอยู่แล้ว
 6. การใช้งานก็ปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลเนื่องจากจะต้องมีการ Authen เข้าสู่ระบบ
 7. บริหารจัดการง่ายเพราะใช้ User และ Password กับ Directory ในองค์กรเช่น AD หรือ LDAP หรือสามารถใช้ Domino Directory ในการ Login เข้าสู่ระบบได้ ลดการ Maintain ผู้ใช้งานในหลายระบบ
 8. การสืบค้นข้อมูลสามารถทำได้ดีกว่า File sharing ทั่วไปมาก เพราะการนำไฟล์แนบเข้าระบบ IBM Connections จะต้องใส่คำอธิบายไฟล์เสมอทหรือสามารถกำหนด Tag ของเอกสารทำให้เราสามารถแยกประเภทของเอกสารได้
 9. ป้องกัน Ramsom ware ได้เพราะสามารถเก็บ Version ไว้ทุกครั้งที่มีการแก้ไข เราสามารถเอาเวอร์ชั่นเก่ามาใช้งานได้ถ้าเวอร์ชั่นล่าสุดเสียหาย

IBM Connections


Jeje

เป็นผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีไอที และ Opensource เช่น Linux OS, CentOS, Zimbra, Zental

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less