มาทำ Archive Lotus Notes Mail เพื่อเพิ่มพื้นที่ กันเถอะ!
News

By Jeje - 22/02/2018

ถ้าพื้นที่ในอีเมล Lotus Notes ใกล้เต็ม แต่ไม่อยากที่จะลบอีเมลแต่อยากให้เก็บเมลถาวร การจัดเก็บอีเมลหมายถึงการคัดลอกข้อความไปยังตำแหน่งอื่นในคอมพิวเตอร์ของคุณ เรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูล Lotus Notes เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในบัญชีของคุณในขณะที่บันทึกอีเมลต้นฉบับ นอกจากนี้ยังช่วยให้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของคุณทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุด จะมีวิธีการ Archive อยู่สองแบบ คือ 1. Archive Now 2. Archive Select Documents
 แบบที่ 1. Archive Now
  ขั้นตอนที่: 1 เปิด Mailfile
  ขั้นตอนที่: 2 ไปที่ Actions -> Archive -> Archive Now

Archive Now

  ขั้นตอนที่: 3 คลิก "Yes"
  ขั้นตอนที่: 4 จะเริ่มต้นทำการ Archive และจะเห็นข้อความด้านล่างในแถบสถานะของคุณ
CISCO

  ขั้นตอนที่: 5 ผู้ใช้สามารถเปิด Archive ที่เก็บได้จากงด้านซ้ายของ Notes Client
CISCO

  ขั้นตอนที่: 6 ผู้ใช้สามารถค้นหาเอกสารที่ Archive ไว้ในโฟล์เดอร์ได้

CISCO

 แบบที่ 2. Archive Select Documents
  ขั้นตอนที่: 1. เข้าสู่ระบบ
  ขั้นตอนที่: 2. คลิก เมล ที่เมนูหลัก
  ขั้นตอนที่: 3. เลือก "Actions" จากเมนูหลัก แล้วคลิก "Archive" และคลิก "Setting"
  ขั้นตอนที่: 4. คลิก "Criterria" กดปุ่ม "Create"
  ขั้นตอนที่: 5. พิมพ์ชื่อที่สำหรับที่เก็บอีเมลของคุณ คลิก "OK." ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย "Enable this criteria" คลิกปุ่ม "Selection Criteria"
  ขั้นตอนที่: 6. เปลี่ยนการเลือก criteria จาก "Not modified in more than" ถึง "Selected by user." คลิกที่ปุ่ม "OK" เพื่อปิดหน้าต่างคลิกปุ่ม "OK" สองครั้งเพื่อปิดหน้าต่างอื่น
  ขั้นตอนที่: 7. คลิกตัวเลือก "Mail" ในเมนูหลัก
  ขั้นตอนที่: 8. คลิกที่ Mail ที่คุณต้องการเก็บถาวร เครื่องหมายถูกจะปรากฏถัดจากข้อความที่คุณเลือก
  ขั้นตอนที่: 9. คลิกที่ "Actions" ในเมนูหลัก เลือก "Archive" จากนั้นคลิก "Archive Selected Documents" ในเมนูแบบเลื่อนชั้น
  ขั้นตอนที่: 10. คลิกปุ่ม "OK" ในหน้าต่าง "Move to Archive Destination" ที่ปรากฏขึ้น

Jeje

เป็นผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีไอที และ Opensource เช่น Linux OS, CentOS, Zimbra, Zental

Twitter  Facebook  Line  Google+  Stumbleupon  
expand_less